อู่แนะนำ
เกี่ยวกับสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
ก่อตั้งสมาคมฯ ปี พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) ชื่อเดิม สมาคม ฮั่ว เคี้ยว เตี๋ยง ฉัก แห่งประเทศไทย
คณะบุคคลผู้ก่อตั้งสมาคม ฮั่ว เคี้ยว เตี๋ยง ฉัก แห่งประเทศไทย
นาย จิงเต็ก แซ่เซียว นายกสมาคมฯ
นาย ฮุ่ยปิง แซ่ฉั่ว เหรัญญิก
นาย ป้วยกึง แซ่อึ้ง เลขานุการ
นาย เอี้ยวอู้ แซ่อึ้ง กรรมการ
นาย บุ้นฮ้ง แซ่อื้อ กรรมการ
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) จดทะเบียนสมาคมฯ
ได้ทะเบียนสมาคมฯ เลขที่ จ.335 วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947)
ใช้ชื่อ สมาคม ฮั่ว เคี้ยว เตี๋ยง ฉัก แห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 456 ถนนเจริญกรุง
อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข่าวสาร
Youtube
Office
222 Liap khlong Mon Rd., Thap Yao
Lad Krabang , Bangkok
Thailand 10520
Viewer : 0
© 2021 Auto Repair Association of Thailand. All rights reserved.